REKLAMA
WEBINAR

CNT S.A.: Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

2022-11-28 14:30
publikacja
2022-11-28 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-28
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka w dniu 28 listopada 2022 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Wniosek”).Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 07 czerwca 2018 roku w sprawie
zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr RB 37/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.
Wniosek został złożony w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego w
Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 roku oddalającego powództwo wniesione przez jednego z akcjonariuszy przeciwko Spółce o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 07 czerwca 2018 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w związku z upadkiem ustanowionego przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały nr 3 na czas trwania postępowania. O uprawomocnieniu wyroku i upadku zabezpieczenia Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 55/2022 z dnia 11 października 2022 r.
O postępowaniu Spółka informowała raportami bieżącymi nr RB 29/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, nr RB 61/2018 z dnia 03 października 2018 r., nr RB 55/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., nr RB 52/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. oraz nr RB 50/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku.
Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki, co do których nie została dotychczas podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwała w przedmiocie umorzenia, tj. 6.890.135 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 złote każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERGPL00014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki