REKLAMA

CI GAMES S.A.: Szacowany udział sprzedaży produktów CI Games S.A. w Rosji i Białorusi oraz wstrzymanie sprzedaży produktów w Rosji i Białorusi

2022-03-09 22:45
publikacja
2022-03-09 22:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-09
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Szacowany udział sprzedaży produktów CI Games S.A. w Rosji i Białorusi oraz wstrzymanie sprzedaży produktów w Rosji i Białorusi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na dzień dzisiejszy, tj. 9 marca 2022 r., szacuje iż około 1,8% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej CI Games S.A. w 2021 roku ze sprzedaży pochodzi z terytorium Rosji i Białorusi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wstrzymał sprzedaż produktów Spółki na terytorium Rosji i Białorusi.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number: 7/2022Date: 9th
March 2022Legal basis: Art.
17 section 1 of MAR - inside informationSubject:
Estimated share of sales of CI Games S.A. products in Russia and Belarus
and the suspension of sales of products in Russia and BelarusThe
Management Board of Cl Games S.A. with its registered office in Warsaw
(the "Company") hereby announces that on 9th
March 2022, the Company estimates approximately 1.8% of its consolidated
revenues in 2021 came from sales in Russia and Belarus. At the same
time, the Management Board of the Company informs that it has suspended
the sale of the Company's products in the territory of Russia and
Belarus.


Legal basis: Article
17 Section 1 in connection with article 7 Section 1 of Regulation (EU)
No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on Market Abuse (MAR).Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail. 


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-09 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki