REKLAMA

CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na publikację gry o charakterze e-sportowym.

2020-11-16 09:41
publikacja
2020-11-16 09:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
CHERRYPICK GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy licencyjnej na publikację gry o charakterze e-sportowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 r. doszło do zawarcia umowy na wprowadzenie i wydanie na platformie e-sportowej należącej do Ryu Technologies Inc. z siedzibą w San Francisco („Ryu Technologies”) co najmniej jednej gry o charakterze e-sportowym („Gra”) wyprodukowanej przez Spółkę we współpracy z Ryu Technologies.

Na mocy zawartej Umowy, Ryu Technologies zobowiązała się do wydania, promocji i dystrybucji Gry.

Natomiast Spółka zobowiązała się do udzielenia Ryu Technologies międzynarodowej, nieprzenoszalnej, wyłącznej licencji, bez możliwości udzielenia sublicencji na wykorzystanie praw własności intelektualnej oraz znaków Spółki w Grze, w tym m.in. obsługę, sprzedaż, promocję i rozpowszechnianie Gry, prowadzenia sprzedaży w ramach Gry po uzyskaniu zgody Spółki, używanie tytułu, logo, sekwencji, zrzutów ekranu lub innych ich części Gry wyłącznie do celów promocyjnych i dystrybucyjnych.

Strony ustaliły typowe dla podobnych umów zasady podziału przychodów (Revenue Share).

Umowa została zawarta na dwa lata od dnia wydania Gry, z opcją automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok. Umowa przewiduje możliwość wydania kolejnych gier.

Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dopuszczania się przez drugą Stronę naruszeń, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zaniechania naruszeń z 30-dniowym terminem usunięcia tychże naruszeń.

Ryu Technologies właścicielem globalnej platformy e-sportowej Ryu Games.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Marcin Kwaśnica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki