49,0000 zł
4,26% 2,0000 zł
Cherrypick Games SA (CHP)

Komunikaty spółki - CHERRY

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Otrzymanie od KuuHubb Oy płatności pierwszej raty kwoty zobowiązania z tytułu sprzedaży praw do gry MyHospital wynikającej z zawartej ugody
Zawarcie ugody z Kuu Hubb Oy
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Podjęcie decyzji o wznowienia procesu mającego na celu dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym
Otrzymanie wyroku Sądu Arbitrażowego w Helsinkach w zakresie sporu z KuuHuub Oy
Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
Zawarcie umowy o partnerstwie z chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1 Ltd z siedzibą w Pekinie
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 r.
Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lipca 2020 r.
Zawarcie umowy wydawniczej z Huuuge Global Ltd
Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.