29,1000 zł
-14,41% -4,9000 zł
Cherrypick Games SA (CHP)

Komunikaty spółki - CHERRY

Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2019 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 24 czerwca 2019 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 24 czerwca 2019 roku
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 7 czerwca 2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 7 czerwca 2019 roku
Zawarcie umów pożyczek pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Sprzedaż akcji Spółki przez Członków Zarządu w celu dokapitalizowania Spółki oraz rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego
Powiadomienia o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Korekta jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.