REKLAMA

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta

2019-11-28 19:27
publikacja
2019-11-28 19:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019 oraz 30/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku dotyczących zmiany terminu publikacji zaległych raportów okresowych tj. skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z przedłużającymi się pracami informatycznymi związanymi z odzyskaniem danych finansowo-księgowych Spółki oraz z ich jednoczesnym transferze na serwer kancelarii Syndyka, Emitent opublikuje przedmiotowe raporty 31 stycznia 2020 roku.

Ponadto pozostałe zaległe raporty okresowej tj.:

• jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku,
• skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2018 roku,
• skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 roku,
• jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 roku,
• skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2019 roku,

zostaną opublikowane w terminie, o którym Spółka poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Wiesław Paszek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki