CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

2020-04-21 17:27
publikacja
2020-04-21 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-21
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, działając na podstawie § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości informację o zmianach terminów przekazania do publicznej wiadomości raportów: jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r., a także jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Pierwotnie daty publikacji tych raportów zostały określone w sposób następujący:
- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 24 kwietnia 2020 roku;
- jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku.

Nowe terminy przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to :
- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 30 czerwca 2020 roku;
- jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2020 – 31 lipca 2020 roku.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-21 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki