REKLAMA
PIT 2023

CFI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

2023-11-28 17:38
publikacja
2023-11-28 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej również: „Emitentem” lub „Spółką) zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2023 roku spółka zależna od Emitenta tj. Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwarła z osobą fizyczną umowę cywilnoprawną z podpisami notarialnie poświadczonymi przed notariuszem w Łodzi, na podstawie której, nabyła 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Starcom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Emitent przekazuje powyższą informację do publicznej wiadomości, zważywszy na fakt, że na skutek przedmiotowej transakcji spółka Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabywając udziały w spółce Starcom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, stała się pośrednim właścicielem 23 700 000 akcji spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 21,75% kapitału zakładowego wskazanej spółki. Cena transakcyjna w przypadku opisanej transkacji, odpowiada wartości nominalnej nabytych udziałów.

Wobec tego natomiast, że przed zawarciem opisanej transakcji spółka Inwest Sp. z o.o. posiadała już 20 939 000 spółki Starhedge S.A. stanowiących 19,22 % kapitału zakładowego, to na chwilę obecną, CFI Holding S.A. poprzez spółkę zależną od Emitenta, posiada aktualnie łącznie tj. pośrednio i bezpośrednio: 44 639 0000 akcji spółki Starhedge S.A. stanowiących 40,97 % kapitału zakładowego wskazanego podmiotu.

Powyższe transakcje zostały dokonane w celach inwestycyjnych, w związku z czym Emitent nie wyklucza w przyszłości zmniejszenia lub zwiększenia posiadanego pakietu akcji Spółki Starhedge S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Teresa Kawczyńska Prezes Zarządu Teresa Kawczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki