CENOSPHERES TRADE & ENGINEERIN: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2019-08-20 19:16
publikacja
2019-08-20 19:16
Zarząd spółki Cenespheres Trade & Engineering S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki:
Uchwałą nr 1 Rada Nadzorcza zmieniła funkcję Pana Jarosława Bronowskiego, który na mocy ww. uchwały został Wiceprezesem Zarządu.
Uchwałą nr 2 Rada Nadzorcza powołała na do Zarządu Spółki Pana Daniela Więzika powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Prezesa Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Daniel Więzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki
20190820_191638_0000122391_0000115842.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki