CD PROJEKT SA: Korekta raportu bieżącego nr 5/2020

2020-06-18 22:52
publikacja
2020-06-18 22:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020 K
Data sporządzenia: 2020-06-18
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 5/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 5/2020z dnia 18.06.2020 r.pt.: „Przesunięcie daty premiery gry „Cyberpunk 2077”, Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej: Spółka) dokonuje niniejszym korekty treści tego raportu dodając do niego ostatni akapit o następującej treści:

„Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Informacja poufna z dnia 2 czerwca 2020 r. dotyczyła powstania po stronie Spółki, w związku procesem analiz postępów produkcyjnych, ewentualnego ryzyka przesunięcia daty premiery gry „Cyberpunk 2077”. Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podjęcie, w dniu 18.06.2020 r., przez Zarząd Spółki ostatecznej decyzji o przesunięciu daty premiery gry „Cyberpunk 2077”.”
Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


In relation to Current Report no. 5/2020 of June 18, 2020, titled
“Postponement of Cyberpunk 2077 release”, the Management Board of CD
PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw, at Jagiellońska 74
(hereinafter referred to as “the Company”) hereby rectifies the contents
of said report by appending a final paragraph as follows:

Furthermore, the Management Board of the Company wishes to disclose that
on June 2, 2020 it undertook the decision to delay public disclosure of
inside information under Art. 17 section 4 of the Regulation (EU) No.
596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. The inside
information to which delayed disclosure was applied on June 2, 2020
concerned identification by the Company, in light of analyses of
development progress, of a potential risk of postponement of the
Cyberpunk 2077 release. The reason behind the public disclosure of this
inside information was the Management Board’s final decision, undertaken
on June 18, 2020, to postpone the release of Cyberpunk 2077.

The remaining parts of the report are left unchanged.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2020-06-18 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki