REKLAMA

CCC: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021

2021-10-06 21:56
publikacja
2021-10-06 21:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-06
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I kwartał 2021 roku, opublikowanego w dniu 1 czerwca 2021 roku.

Korekta wpływa na wartość kapitału własnego i zobowiązania z tyt. obowiązku wykupu udziałów
niekontrolujących oraz koszty finansowe zaprezentowane w niniejszym raporcie.
Korekta wynika z analizy dokonanej przez Spółkę podczas sporządzania śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC za I półrocze 2021 r. Korekta jest konsekwencją
dokonania ponownej oceny wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe obowiązków płynących z
umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 r. (nabycie akcji eobuwie.pl S.A.
od MKK3), i ujęcia umownego zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących w
korespondencji z kapitałem własnym. Transakcja ta została rozliczona w II i III kwartale bieżącego roku, w
wyniku realizacji zobowiązania. Sprzedaż akcji objętych zobowiązaniem wpłynęła na wzrost wartości kapitałów
własnych o kwotę 1 mld PLN w tych samych okresach.

Niniejsza korekta powoduje, iż kapitał własny na dzień 30 kwietnia 2021 r. wynosi 170,3 mln PLN, wartość
zobowiązań krótkoterminowych z tyt. obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących wynosi: 712,9 mln PLN,
a koszty finansowe w okresie I kwartału wynoszą: 33,9 mln PLN.
Ponieważ rozliczenie transakcji sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A. nastąpiło w II i III kwartale bieżącego roku,
wartość kapitałów własnych wzrośnie odpowiednio na koniec tych okresów.

Jednocześnie, Zarząd CCC S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje skróconego
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC za I kwartał 2021 r.
Korekta nie ma wpływu na skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A. za I kwartał
2021 roku. Szczegółowy opis dokonanej korekty zaprezentowano w skorygowanym raporcie finansowym za I
kwartał 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-06 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
2021-10-06 Hanna Kamińska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki