REKLAMA
WAŻNE

CASH FLOW S.A.: Ponowne postanowienie oddalające sądu pierwszej instancji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości emitenta

2017-06-02 10:32
publikacja
2017-06-02 10:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Ponowne postanowienie oddalające sądu pierwszej instancji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku powziął wiadomość z pisma z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydziału X Gospodarczego, że postawieniem z dnia 10 marca 2017 roku zostały oddalone wszystkie wnioski o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej emitenta.

Emitent przypomina, że raportem bieżącym 1/2015 informował o postanowieniu oddalającym wniosek o upadłość likwidacyjną. Ponadto emitent informował raportem bieżącym 6/2015 o odebraniu zażalenia na w/w postanowienie.
Emitent ponadto raportował w raporcie bieżącym 15/2016 o tym, iż powziął informację o uchyleniu pierwszego postanowienia oddalającego wnioski o upadłość i rozpoczęciu ponownego postępowania w sprawie rozpoznania wniosków o upadłość.

W uzasadnieniu postępowania podał sąd, iż oddalenie wynika z negatywnych przesłanek przewidzianych w art. 13 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, związanych z ustaleniami, iż majątek emitenta jest obciążony hipotekami i zastawami i nie ma obecnie możliwej do spieniężenia i wolnej od obciążeń części majątku, która by pozwoliła pokryć długie i kosztowne postępowanie upadłościowe.
W pouczeniu sąd informuje emitenta, że nie przysługuje mu zażalenie na w/w postanowienie a zatem emitent nie będzie skarżył przedmiotowego postanowienia.
Emitent nie posiada informacji, czy pozostałe strony procesu zaskarżą lub zaskarżyły postanowienie. Emitent zaraportuje w przyszłości ewentualne apelacje od postanowienia sądu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-02 Grzegorz Gniady Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~brew
Złodziej a nie emitent!!!!

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki