REKLAMA

CANNABIS: Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018

2019-12-03 17:48
publikacja
2019-12-03 17:48
Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do informacji zawartej w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie rocznym Emitenta za rok 2018, opublikowanym w raporcie EBI nr 14/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, o wyrażonej przez firmę audytorską w (i) sprawozdaniu z badania skonsolidowanego raportu rocznego oraz (ii) sprawozdaniu z badania jednostkowego raportu rocznego, opinii z zastrzeżeniem, prezentuje poniżej stanowisko na temat zastrzeżeń sformułowanych przez biegłego rewidenta.

Zarząd Emitenta wskazuje, że biegły rewident sformułował zastrzeżenia do opinii z badania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018. Zastrzeżenia dotyczyły:
1/ w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta - niedokonania odpisu wartości udziałów spółki zależnej Emitenta, to jest Telehorse sp. z o.o., w kwocie 48.000,00 zł;
2/ w przypadku jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta -
niedokonania odpisu wartości udziałów spółki zależnej Emitenta, to jest Telehorse sp. z o.o., w kwocie 60.000,00 zł.

Zarząd Emitenta wskazuje, że brak dokonania odpisu jest konsekwencją przyjętego przez poprzedni skład zarządu, we wcześniejszym okresie, rozwiązania w zakresie rachunkowości i nie ma on wpływu na obecną sytuację finansową Emitenta, w tym na jego płynność finansową. Ponadto Zarząd
informuje, iż Emitent zbył wszystkie posiadane udziały w kapitale zakładowym Telehorse sp. z o.o. w związku z czym w księgach rachunkowych Emitenta nie będzie już wskazywana wartość udziałów Telehorse sp. z o.o.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje ponadto uchwałę Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń sformułowanych przez biegłego rewidenta podjętą na posiedzeniu w dniu 26.11.2019 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że termin publikacji niniejszego raportu wynika z konieczności udzielenia członkom Rady Nadzorczej wyjaśnień co do zastrzeżeń sformułowanych przez biegłego rewidenta, a także z czasu koniecznego członkom Rady Nadzorczej na wypracowanie opinii w tym zakresie. Zarząd Emitenta wskazuje, że w chwili publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego, nie miał możliwości uzyskania opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń do opinii sformułowanych przez biegłego rewidenta z uwagi na zbyt krótki czas pomiędzy datą wydania opinii przez biegłego rewidenta, a datą publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego.

Wpływ na termin przekazania raportu miały również następujące po sobie zmiany w składach osobowych organów spółki, zarządczych oraz nadzorczych, jak również obowiązki związane z przeprowadzeniem procedury podwyższenia kapitału Emitenta w związku z emisją akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 6.1. pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego SystemuObrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20191203_174836_0000123735_0000117315.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki