REKLAMA

BUMECH S.A.: Wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe za pierwsze półrocze 2022

2022-07-28 15:44
publikacja
2022-07-28 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe za pierwsze półrocze 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bumech S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A za okres od 01.01.2022 – 30.06.2022 roku:

- szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszą 468 mln złotych,
- szacowany skonsolidowany zysk brutto wynosi 185 mln złotych,
- szacowany skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wynosi 180 mln złotych,
- szacowany skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wynosi 227 mln złotych,

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przedstawione powyżej wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które jako ostateczne zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki