REKLAMA

BRAND24 S.A.: Informacja o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych

2023-03-16 09:54
publikacja
2023-03-16 09:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Informacja o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 16 marca 2023 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta związanych z dalszym rozwojem Grupy Kapitałowej Brand 24.

Przegląd opcji strategicznych będzie obejmował analizę optymalnych rozwiązań dla dalszego rozwoju Emitenta i realizacji strategicznych celów Grupy Brand 24, czyli przede wszystkim wzrostu wartości Spółki i wzmocnienie pozycji Emitenta na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie skali i efektywności działań skupiających się na pozyskiwaniu klientów, co w efekcie powinno również prowadzić do wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Podczas przeglądu Zarząd Emitenta weźmie pod uwagę możliwe scenariusze prowadzące do przyspieszenia rozwoju prowadzonej działalności biznesowej, w tym potencjalne partnerstwo strategiczne z innym podmiotem, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego lub przeprowadzenie transakcji o innej strukturze, jak również ewentualny brak działań związanych z ww. możliwymi scenariuszami. W trakcie przeglądu Zarząd będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, działań i projektów

W związku z powyższym Emitent nie wyklucza możliwości nawiązania współpracy z wykwalifikowanym doradcą, który będzie wspierał Spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały podjęte i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.

O kolejnych istotnych etapach procesu Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-16 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2023-03-16 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2023-03-16 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki