PILNE

BOŚ SA: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I półroczne 2019 r.

2019-04-01 15:28
publikacja
2019-04-01 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I półroczne 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku miała nastąpić dnia 21 sierpnia 2019 r.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 sierpnia 2019 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki