REKLAMA

BORYSZEW: Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nylonbor do spółki Nylonbor Spółka z o.o.

2022-09-30 14:36
publikacja
2022-09-30 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nylonbor do spółki Nylonbor Spółka z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Nylonbor Sp. z o.o., informuje, iż w dniu 1 października 2022 roku, Spółka podpisała umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału Nylonbor do spółki Nylonbor Spółka z o.o. w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nylonbor Sp. z o.o. Wartość aportu została ustalona na kwotę 19,5 mln złotych.
Boryszew S.A. posiada 100% udziałów kapitale zakładowym Nylonbor Spółka z o.o.

Zgodnie z zawartą w dniu 25 maja 2022 roku umową przedwstępną, o której Emitent informował ww. raportem bieżącym, spółka Nylonbor Spółka z o.o. ma być przedmiotem sprzedaży do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych za kwotę 19,9 mln złotych, a zawarcie tej umowy wymaga wystąpienia szeregu, typowych dla tego rodzaju umów, okoliczności o charakterze organizacyjnym oraz korporacyjnym np. w zakresie uzyskania zgód odpowiednich organów nadzorczych ITWL czy złożenie odpowiednich oświadczeń, które pozostają w toku.
Emitent w trybie kolejnego raportu poinformuje o zawarciu umowy sprzedaży lub ew. o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających jej zawarcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki