REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-05-21 14:29
publikacja
2021-05-21 14:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że dzisiaj Bank otrzymał rezygnację Pana Stéphane Vermeire z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 31 maja 2021 r.
Powodem rezygnacji Pana Stéphane Vermeire jest podjęcie innych zadań w Grupie BNP Paribas.Podstawa prawna
§5 pkt 4 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation of a Member of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank
Polska S.A.

current report no. 26/2021


date: 21 May 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby
informs that today the Bank received resignation of Mr. Stéphane
Vermeire from the function of a Member of the Bank’s Supervisory Board,
effective as of 31 May 2021.


The reason of Mr. Stéphane Vermeire resignation is the taking on of new
assignments within the BNP Paribas Group.

Legal basis


§5 point 4 and §9 of the Ordinance of the Minister of Finance dated
March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the
securities issuers and on equivalence of information disclosures
required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item
757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-05-21 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki