REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie istotnej umowy ramowej

2020-10-12 13:42
publikacja
2020-10-12 13:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie istotnej umowy ramowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 12.10.2020 r. ramowej umowy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. K. Kaczkowskiego w Warszawie („Instytut”) w przedmiocie współpracy w zakresie działalności badawczo – rozwojowej, w szczególności mającej na celu wypracowanie strategii służącej wprowadzeniu na rynek produktu z osocza ludzkiego, zawierającego immunoglobuliny ludzkie, który posiadałby wskazanie:
• w leczeniu i profilaktyce COVID-19, lub
• generyczne, jak immunoglobulina ludzka 10% lub 15%, dla którego po rejestracji można by rozszerzać wskazania, w zależności od sytuacji epidemicznej.

Szczegółowe zasady współpracy przy realizacji zadań Emitenta oraz Instytutu określać będzie umowa wykonawcza do Umowy ramowej.

Realizując umowę Emitent współpracować przede wszystkim będzie z funkcjonującym w ramach struktur Instytutu nowoczesnym Ośrodkiem Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach, którego misją jest identyfikacja szczególnie niebezpiecznych patogenów, które mogą stanowić broń biologiczną i który dzięki nowatorskim badaniom w dziedzinie toksykologii, radiobiologii, mikrobiologii i higieny środków spożywczych wniósł znaczny wkład w postęp nauk medycznych, biologicznych i weterynaryjnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-12 Marcin Piróg Prezes Zarządu
2020-10-12 Piotr Fic Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki