REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie istotnej umowy pożyczki

2022-11-08 21:57
publikacja
2022-11-08 21:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-08
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie istotnej umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do rb 29/2022, w którym Emitent informował o aktualizacji strategii rozwoju, Zarząd Spółki informuje o podpisaniu w dniu 8 listopada 2022 r. umowy pożyczki z ACP Credit I SCA SICAV-RAIF z siedzibą w Luksemburgu („ACP”, Pożyczkodawca”) do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) euro („Umowa Pożyczki”), z zastrzeżeniem możliwości jej zwiększenia do kwoty nieprzekraczającej łącznie 13.000.000,00 (trzynaście milionów) euro („Pożyczka”).

Pożyczka ma na celu refinansowanie i konsolidacje długu, który w całości przeznaczony jest na finansowanie strategicznych inwestycji Emitenta: Zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo Rozwojowego. Wskazane projekty stanowią priorytet celów ekonomicznych Spółki. Umowa Pożyczki z ACP zastępuje finansowanie dłużne udzielone przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA (pożyczka udzielona w polskich złotych na podstawie umowy, o zawarciu której Emitent informował w rb 56/2021) oraz kredyt inwestycyjny udzielony przez Santander Bank Polska SA (o zawarciu umowy kredytu Emitent informował w rb 25/2022).

Budowa Zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań / rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Emitent ma ambicję zwiększyć moce produkcyjne Onko BCG do ok. 300 000 opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę Spółka może prowadzić na posiadanym przez nią terenie w dalszej perspektywie w zależności od potrzeb rynkowych dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań. Pierwsze wpływy z tytułu realizacji ww. projektu spodziewane są w 2025 r.

Na mocy Umowy Pożyczki ACP zobowiązał się do udzielenia pożyczki Emitentowi do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) euro z zastrzeżeniem możliwości jej zwiększenia do kwoty nieprzekraczającej łącznie 13.000.000,00 (trzynaście milionów) euro, zaś Spółka zobowiązała się do zwrotu Pożyczki wraz z ustalonymi umownie odsetkami.
Strony określiły okres finansowania do 31.12.2029 r., przy czym spłata kapitału odbywać będzie się począwszy od 31.12.2026 r. w rocznych ratach kapitałowych: 2.000.000 (dwa miliony) na koniec 2026 roku, 3.000.000 (trzy miliony) euro na koniec 2027 r., 4.000.000 (cztery miliony) euro i pozostała część kwoty Pożyczki na koniec 2029 roku.

Pożyczka oprocentowana jest według stawki referencyjnej EURIBOR 3M + marża.

Udzielenie Pożyczki zabezpieczone będzie przede wszystkim hipoteką na pierwszym miejscu na nieruchomościach zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Głównej (KW nr LU1I/00108745/9 oraz LU1I/00357744/2) oraz przy ul. Uniwersyteckiej (KW nr LU1I/00109349/0 – drugie miejsce) do wysokości 170% kwoty finansowania, zastawem rejestrowym na maszynach i urządzeniach nabywanych w ramach realizacji CBR oraz Zakładu Produkcyjnego Onko BCG oraz zastawem rejestrowym na IP do produktu leczniczego Distreptaza oraz na linii produkcyjnej do jego wytwarzania. Złożenie stosownych wniosków o udzielenie wyżej wskazanych zabezpieczeń jest m.in. warunkiem uruchomienia Pożyczki.

W pozostałym zakresie zapisy umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych przy tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-08 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2022-11-08 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki