REKLAMA

BIOMAXIMA S.A.: Nabycie akcji własnych

2022-09-23 17:50
publikacja
2022-09-23 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
220923_transakcje_12.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima SA („Emitent”) informuje, iż w ramach realizacji Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima SA z dnia 13 czerwca 2022 roku, Emitent w dniach 19.09.2022 do 23.09.2022 podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył :
- w dniu 19.09.2022 : 1 313 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,80 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0303% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 20.09.2022 : 1 285 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,42 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0297% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 21.09.2022 : 1 215 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,60 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0281% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 22.09.2022 : 1 180 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,62 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0273% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 23.09.2022 : 1 148 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,23 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0265% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - DM Trigon SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 6 141 akcji własnych stanowiących 0,1419% kapitału zakładowego i dających prawo do 6 141 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,1419% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 177 330 akcji własnych stanowiących 4,0968% kapitału zakładowego i dających prawo do 177 330 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,0968% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 19.09.2022 - 23.09.2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
Plik Opis
220923 transakcje 12.pdf220923 transakcje 12.pdf Zestawienie transakcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki