REKLAMA

BIOMASS: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki - zmiana PKD

2021-12-31 17:54
publikacja
2021-12-31 17:54
Zarząd Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 grudnia 2021r. powziął informację, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmiany Statutu Emitenta, która dotyczyła treść § 6 Statutu Emitenta - zmiany PKD, w związku z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
Dotychczasowa treść §6 Statutu Emitenta brzmiała następująco:

„ 1.Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i
materiałów używanych do wyplatania,
20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych,
22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
24 - produkcja metali,
25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
27 – produkcja urządzeń elektrycznych,
28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
31 - produkcja mebli,
32 - pozostała produkcja wyrobów,
33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych,
38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk
surowców,
43 - roboty budowlane specjalistyczne,
45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
72 - badania naukowe i prace rozwojowe,
74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
77 - wynajem i dzierżawa.

Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.”W związku z powyższym w wyniku rejestracji zmiany, treść §6 Statutu Emitenta otrzymała nowe następujące brzmienie:

„1.Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i
materiałów używanych do wyplatania,
20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych,
22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
24 - produkcja metali,
25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
27 – produkcja urządzeń elektrycznych,
28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
31 - produkcja mebli,
32 - pozostała produkcja wyrobów,
33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych,
38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk
surowców,
43 - roboty budowlane specjalistyczne.
45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
72 - badania naukowe i prace rozwojowe,
74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
77 - wynajem i dzierżawa,
86 – opieka zdrowotna.

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.”W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia obowiązującą treść tekstu jednolitego Statutu Spółki z wprowadzoną zmianą.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki
20211231_175427_0000138140_0000136850.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki