REKLAMA

BEDZIN: Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A.

2021-09-30 15:12
publikacja
2021-09-30 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 29 września 2021 r. do Spółki wpłynął pozew złożony przez akcjonariusza Spółki Bank Gospodarstwa Krajowego
o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin" S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku.

I. Powód wniósł o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 425 § 1 KSH Uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A.

II. Powód wniósł alternatywnie na wypadek nieuwzględnienia żądania opisanego w pkt. I petitum, wniósł o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 KSH Uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A.
Ponadto Powód wniósł m.in. o udzielenie zabezpieczenia przez zakazanie dokonywania jakichkolwiek czynności w oparciu o zaskarżoną uchwałę albo na jej podstawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia powództwa.

Treść Uchwał została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2021.

Spółka zleciła pełnomocnikom Spółki przygotowanie odpowiedzi na pozew .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki