103,5000 zł
0,78% 0,8000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-26
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, iż Bankowi została doręczona apelacja akcjonariusza Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku oddalającego w całości powództwo tego akcjonariusza: (i) o stwierdzenie nieważności uchwał nr 5 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku, oraz ewentualnie: (ii) o uchylenie powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Doręczona Bankowi apelacja zaskarża wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku wyłącznie w części dotyczącej oddalenia żądania stwierdzenia nieważności uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2016.

W opinii Banku apelacja akcjonariusza jest bezzasadna.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 24/2019: Bank’s shareholder
filing an appealManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki
S.A. (“Bank”) hereby informs that the Bank was serviced upon an appeal
of the Bank’s shareholder concerning the verdict dated 30 October 2018
of the Circuit Court in Warsaw dismissed entirely the claim brought by
the Bank’s shareholder: (i) to make invalid the resolutions No 5 and No
21 the Bank’s Ordinary General Meeting dated 19 April 2017 on acceptance
of the Bank’s financial statement for 2016 and granting the vote of
approval for the Member of the Bank’s Management Board, or
alternatively: (ii) for repealing of the said resolutions of the Bank’s
Ordinary General Meeting dated 19 April 2017.Received appeal
refers only to the part of the verdict dated 30 October 2018 of the
Circuit Court in Warsaw concerning the claim to make invalid the
resolutions No 5 the Bank’s Ordinary General Meeting dated 19 April 2017
on acceptance of the Bank’s financial statement for 2016.In
the Bank's opinion the shareholder's appeal is groundless.Legal
basis: § 19 section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinance of 29
March 2018 re. current and periodic reports published by the issuers of
securities and the rules of equal treatment of the information required
by the laws of non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-26 Michał Lehmann Wiceprezes Zarządu Banku
2019-07-26 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.