REKLAMA

BAKED GAMES S.A.: Podpisanie umowy dot. sfinansowania ukończenia gry Tribe: Primitive Builder

2023-07-12 18:40
publikacja
2023-07-12 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-12
Skrócona nazwa emitenta
BAKED GAMES S.A.
Temat
Podpisanie umowy dot. sfinansowania ukończenia gry Tribe: Primitive Builder
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej: Emitent, Wydawca) informuje, iż w dniu 11 lipca 2023 r. Emitent podpisał ze spółką Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Producent) umowę
o współpracy dotyczących zasad, na jakich nastąpi sfinansowanie Emitenta jako Wydawcę ukończenia gry Tribe: Primitive Builder (dalej: Gra) w wersji na PC.Zgodnie z treścią Umowy Producent udzieli Wydawcy wyłącznej licencję na korzystanie z Gry w wersji na PC oraz na konsole gier wideo, natomiast Wydawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz Producenta kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) netto w celu sfinansowania ukończenia Gry. Producent jest również zobowiązany do dokonywania niezbędnych aktualizacji Gry w wersji na PC oraz na konsole gier wideo, a także do dokończenia Gry w wersji na PC nie później niż w terminie do dnia 30 października 2023 r.Umowa reguluje podział dochodu z tytułu dystrybucji Gry w wersji na PC oraz na konsole gier wideo. Wydawcy należne jest 20 % (dwadzieścia procent), a Producentowi 80 % (osiemdziesiąt procent) dochodu z tytułu dystrybucji Gry w wersji na PC oraz na wszelkie konsole gier wideo.Pozostałe warunki zawartej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów w branży.Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na fakt, że zawarta umowa może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Emitenta. Zarząd podkreśla jednocześnie, iż zaangażowanie finansowe Emitenta w Grę ma na celu zmaksymalizowanie optymalizacji posiadanych środków finansowych, które w następnych okresach przełożą się na realizację wyników sprzedażowych pochodzących z działalności operacyjnej w większym zakresie niż z zysków finansowych osiąganych na produktach bankowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-12 Przemysław Bieniek Prezes Zarządu
2023-07-12 Krzysztof Wolski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki