REKLAMA

B3SYSTEM: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

2016-04-08 13:58
publikacja
2016-04-08 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-08
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od spółki pod firmą Croswell Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Croswell), która poinformowała na podstawie informacji uzyskanej z domu maklerskiego w dniu 30 marca 2016 roku, iż w dniach 16 i 17 marca 2016 roku doszło do zbycia na rynku regulowanym łącznie 109.378 akcji spółki B3System S.A., stanowiących 3,35% wszystkich akcji B3System S.A.
Przed dokonaniem pierwszej z wymienionych transakcji, należące do Croswell 154.378 akcji B3System S.A. (w tym 45.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A) stanowiły 4,37% wszystkich akcji B3System S.A. i uprawniały do 199.378 głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A. tj. do 5,74% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A.
Zgodnie z zawiadomieniem, aktualnie Croswell posiada 45.000 akcji B3System SA (będących akcjami uprzywilejowanymi serii A) stanowiącymi 1,38% wszystkich akcji B3System S.A. i uprawniającymi do 90.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A. tj. do 2,59% wszystkich głosów w na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodne z oświadczeniem Croswell nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów B3System S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z zawiadomieniem wśród akcjonariuszy nie występują podmioty zależne od Croswell, ani osoby o których mowa w art. 87 ust. 1pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-08 Paweł Paluchowski Prezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki