REKLAMA
WEBINAR

Allegro w wynikach za III kw. ujmie niepieniężny odpis w wysokości 2,29 mld zł

2022-11-28 13:34, akt.2022-11-28 14:05
publikacja
2022-11-28 13:34
aktualizacja
2022-11-28 14:05

Grupa Allegro w wynikach za III kwartał 2022 roku ujmie niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości aktywów Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. w wysokości 2,29 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Allegro w wynikach za III kw. ujmie niepieniężny odpis w wysokości 2,29 mld zł
Allegro w wynikach za III kw. ujmie niepieniężny odpis w wysokości 2,29 mld zł
/ Allegro

"Utrata wartości zmniejszy zysk netto Grupy w trzecim kwartale 2022 roku, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i odpisami z tytułu trwałej utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych ("EBITDA"), ani na osiągnięte przepływy pieniężne Grupy. To zdarzenie księgowe nie wpływa na stabilność działalności Allegro ani na priorytety biznesowe - w tym na uruchomienie platformy Allegro 3P w Czechach i na innych rynkach Mall" - napisano w komunikacie.

Wynik testu na utratę wartości zostanie ujęty w skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy za III kwartał 2022 roku, który zostanie opublikowany 30 listopada 2022 roku.

Allegro podało, że test na utratę wartości został przeprowadzony zgodnie z MSR i obejmował porównanie prognozy finansowej określającej szacunkową wartość godziwą Grupy Mall i WE|DO pomniejszoną o koszty doprowadzenia do sprzedaży na dzień 30 września 2022 roku z wartością bilansową aktywów Grupy Mall i WE|DO, która wyniosła 4.072 mln zł, w wyniku czego grupa ujęła niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 2.293 mln zł.

Spółka wyjaśniła, że odpis z tytułu utraty wartości zostanie w całości przypisany do wartości firmy (Goodwill) i zostanie zaprezentowany w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za III kwartał 2022 r. w pozycji kosztowej "odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych".

"Rada przyznaje, że w listopadzie 2021 r. zgodziła się zapłacić pełną cenę dla uzyskania kontroli nad unikatowym biznesem e-commerce, działającym na wielu rynkach, mającym ułatwić przekształcenie Allegro w firmę międzynarodową, i że z perspektywy czasu cena ta została ustalona na szczycie cyklu rynkowego, od czasu którego wiele publicznie notowanych firm z branży e-commerce straciło 50-70 proc. swojej wartości rynkowej. Tymczasem z powodu inflacji i kryzysu związanego z kosztami życia wyniki finansowe Mall i WE|DO okazały się znacznie niższe niż pierwotnie zakładano. Wzrost inflacji i kosztów finansowania zewnętrznego spowodował znaczny wzrost kosztu kapitału własnego, co zmniejszyło wartość bieżącą długoterminowych przepływów pieniężnych, które zgodnie z prognozą mają być generowane dzięki wdrożeniom platformy handlowej Allegro" - napisano.

Jak podaje spółka zaistniałe komplikacje nie powinny mieć wpływu na stworzenie przez Allegro znaczącej platformy typu 3P marketplace na rynkach Europy Środkowej.

"W ten sposób powstanie połączona, międzynarodowa organizacja w modelu 3P/1P z wypracowanym zestawem rozwiązań, które po udanym wprowadzeniu na każdy z kluczowych rynków Mall, będą mogły zostać wdrożone organicznie na innych rynkach w przyszłych latach, stanowiąc kluczowy czynnik przyszłego wzrostu" - dodano.

Allegro w listopadzie 2021 roku zawarło umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowaną w wysokości 44 mln euro.(PAP Biznes)

seb/ epo/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
simonsoft8
to pewnie zabieg albo zbieg okoliczności albo też ma zdarzyć się omyłkowicz w raportach kwartalnych nad długiem allegro
5th_element
skromne 2,2 mld złotych ;-)

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki