REKLAMA

AZTEC: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

2021-05-12 14:19
publikacja
2021-05-12 14:19
Zarząd Spółki AZTEC International S.A. („Spółka”) z siedzibą w Tarnowie Podgórnym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) w dniu 12 maja 2021 roku podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2020. ZWZA zaakceptowało propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2020 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki 512 200,05 PLN, co daje 0,15 PLN dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w ilości 3 414 667 sztuk zostaną objęte dywidendą.
ZWZA postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 maja 2021 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki