PILNE

ATREM S.A.: wyniki finansowe

2020-05-22 17:23
publikacja
2020-05-22 17:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_ATREM_S.A._za_okres_3_miesiecy_zakonczony_31_marca_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_S.A._za_okres_3_miesiecy_zakonczony_31_marca_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 18 694 28 013 4 258 6 518
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (938) (1 835) (214) (427)
III. Zysk (strata) brutto (1 269) (1 985) (289) (462)
IV. Zysk (strata) netto (1 644) (2 207) (374) (514)
V. Zysk (strata) na jedną akcję (0,18) (0,24) (0,04) (0,06)
VI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (0,18) (0,24) (0,04) (0,06)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 009 (13 771) 913 (3 204)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 003) 39 (228) 9
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 072) 8 438 (928) 1 963
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 066) (5 294) (243) (1 232)
XI. Aktywa 59 650 83 982 13 103 19 525
XII. Zobowiązania długoterminowe 3 211 5 850 705 1 360
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 411 37 910 6 241 8 814
XIV. Kapitał własny 28 028 35 411 6 157 8 233
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku.pdf Sprawozdanie finansowe Atrem S.A. za I kwartał 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Atrem S.A. w I kwartale 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki