REKLAMA

ATREM S.A.: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2021 r.

2021-06-14 12:58
publikacja
2021-06-14 12:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021.06.14.ATR_Zwolanie_ZWZA-RB_-_uzupelnienie.zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 (dalej zwana „Spółką”), w celu uzupełnienia raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r., w załączeniu przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, którego dotyczy punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2021 r., wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 czerwca 2021 r..

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
Plik Opis
2021.06.14.ATR Zwołanie ZWZA-RB - uzupełnienie.zalacznik.pdf2021.06.14.ATR Zwołanie ZWZA-RB - uzupełnienie.zalacznik.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2021-06-14 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki