REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ATMGRUPA: Zwołanie ZWZA na 27 maja 2022 r.

2022-04-29 16:22
publikacja
2022-04-29 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2022_17_Zwolanie_ZWZA_2022_i_informacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_17_Projekty_uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_17_Uzasadnienia_uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_17_Formularz_pelnomocnictwa_i_instrukcji_na_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_17_Klauzula_informacyjna_dla_Akcjonariuszy_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_17_Klauzula_informacyjna_dla_kandydata_na_czlonka_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_17_Sprawozdanie_z_prac_RN_w_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_17_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_17_Raport_audytora_o_sprawozdaniu_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zwołanie ZWZA na 27 maja 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2021 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na nową kadencję.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected]
Załączniki
Plik Opis
RB_2022_17_Zwolanie_ZWZA_2022_i_informacja.pdfRB_2022_17_Zwolanie_ZWZA_2022_i_informacja.pdf Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy
RB_2022_17 Projekty uchwał ZWZA.pdfRB_2022_17 Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał na ZWZA
RB_2022_17_Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdfRB_2022_17_Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf Uzasadnienia uchwał na ZWZA
RB_2022_17 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdfRB_2022_17 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
RB_2022_17 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdfRB_2022_17 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
RB_2022_17 Klauzula informacyjna dla kandydata na członka RN.pdfRB_2022_17 Klauzula informacyjna dla kandydata na członka RN.pdf Klauzula informacyjna dla kandydata na członka Rady Nadzorczej
RB_2022_17 Sprawozdanie z prac RN w 2021.pdfRB_2022_17 Sprawozdanie z prac RN w 2021.pdf Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2021 roku
RB_2022_17 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdfRB_2022_17 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdf Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2021
RB_2022_17 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021.pdfRB_2022_17 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021.pdf Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2022-04-29 Emil Dłużewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki