REKLAMA

APANET S.A.: Wygaśnięcie umowy porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r.

2021-10-07 21:36
publikacja
2021-10-07 21:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Andrzej_Lis_-_zawiadomienie_wymazany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Custom_Boats_-_zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Karolak_-_zawiadomienie_wymazany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jan_Lis_-_zawiadomienie_wymazany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Piotr_Leszczynski_-_zawiadomienie_wymazany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-07
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Wygaśnięcie umowy porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 6 października 2021 r. wpłynęły do Spółki od Panów Andrzeja Lisa, Jana Lisa, Piotra Leszczyńskiego Dariusza Karolaka oraz od spółki Custom Boats sp. z o.o. zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r., o którym to Spółka informowała raportem ESPI 30/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Porozumienie akcjonariuszy straciło ważność 30 września 2021 r. Przed wygaśnięciem umowy porozumienie akcjonariuszy dysponowało 79,53% udziałem w kapitale zakładowym Spółki.
Akcjonariusz Jan Lis po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 1 202 500 akcjami (słownie: milion dwieście dwa tysiące pięćset) stanowiącymi 37% udziału w kapitale zakładowym oraz 37% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Andrzej Lis po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 165 000 akcji (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) stanowiącymi 5,08% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,08% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Piotr Leszczyński po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 960 300 akcjami (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta) stanowiącymi 29,55% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,55% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Dariusz Karolak po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 140 000 akcji (słownie: sto czterdzieści tysięcy) stanowiącymi 4,31% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,31% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Custom Boats sp. z o.o. po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 53 950 akcjami (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) stanowiącymi 1,66% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,66% udziału w ogóle głosów.
Akcjonariusze Pan Andrzej Lis, Jan Lis i spółka Custom Boats sp. z o.o. są członkami nowego porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała raportem ESPI 15/2021 w dniu 21 września 2021 r. Nowe porozumienie akcjonariuszy posiada 50,17% udziału w kapitale zakładowym oraz 50,17% udziału w głosach.
W załączeniu zawiadomienia od Akcjonariuszy.
Załączniki
Plik Opis
Andrzej Lis - zawiadomienie_wymazany.pdfAndrzej Lis - zawiadomienie_wymazany.pdf
Custom Boats - zawiadomienie.pdfCustom Boats - zawiadomienie.pdf
Dariusz Karolak - zawiadomienie_wymazany.pdfDariusz Karolak - zawiadomienie_wymazany.pdf
Jan Lis - zawiadomienie_wymazany.pdfJan Lis - zawiadomienie_wymazany.pdf
Piotr Leszczyńśki - zawiadomienie_wymazany.pdfPiotr Leszczyńśki - zawiadomienie_wymazany.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-07 Mariusz Kluska Prezes Zarządu
2021-10-07 Piotr Leszczyński Wiceprezes Zarządu
2021-10-07 Jacek Konopa Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki