REKLAMA

ALUMETAL S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 51 598 akcji serii I Spółki

2022-07-26 15:45
publikacja
2022-07-26 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 51 598 akcji serii I Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku oraz nr 28/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 669/2022 w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych kodem PLALMTL00072 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, pod wspólnym kodem PLALMTL00023.
Datą asymilacji akcji serii I w KDPW będzie 1 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu
2022-07-26 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki