REKLAMA

ALTUS TFI S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

2020-08-25 19:22
publikacja
2020-08-25 19:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-25
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „ALTUS”) podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS SA za I półrocze 2020 r., tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki:
a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS wyniósł 668 tys. zł., wobec: 43.631 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 98,47 %
b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS wyniosły 3.589 tys. zł., wobec: 46.988 tys.zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 92,36 %
c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS wyniósł minus 2.921 tys. zł., wobec minus 3.357 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 12,99 %
d) szacunkowy wynik netto ALTUS wyniósł minus 3.142 tys. zł., wobec: minus 5.437 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 42,21 %.

II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS SA:
a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniósł 32.734 tys. zł., wobec: 81.345 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 59,76%
b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniosły 27.816 tys. zł., wobec: 71.268 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 60,97%
c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej SA wyniósł 4.918 tys. zł, wobec: 10.077 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 51,16 %
d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniósł 4.116 tys. zł, wobec: 6.253 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 34,18%.

Na wyniki Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 roku wpływ duży miała utrata przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszami. Ponadto Spółka w I półroczu 2020 r. poniosła koszty związane ze zwolnieniami pracowników spowodowane utratą zezwolenia oraz ponoszeniem kosztów stałych z uwagi na długoterminowe umowy i długi okres wypowiedzenia tych umów. Dodatkowym elementem, który wpłynął na uzyskane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe jest utrzymująca się pandemia koronawirusa COVID-19. Rosnąca liczba zachorowań na świecie spowodowała reakcję uczestników rynków finansowych, efektem których była wyprzedaż instrumentów finansowych na niespotykaną do tej pory skalę po znacznie niższych cenach. To wpłynęło również na wyniki końcowe oraz spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI.
Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-25 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2020-08-25 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki