REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Odebranie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu

2022-04-29 23:38
publikacja
2022-04-29 23:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Odebranie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka", „All in! Games”) informuje, że Spółka odebrała w dniu dzisiejszym postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w przedmiocie zawieszenia, na wniosek Spółki toczącego się z wniosku All in! Games postępowania o zatwierdzenie prospektu Spółki sporządzonego w formie jednolitego dokumentu sporządzonego związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 25.531.188 akcji zwykłych na okaziciela serii H. O złożeniu przez All in! Games wniosku o zawieszenie w/w postępowania Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zamiarem Spółki jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po wprowadzeniu niezbędnych zmian do projektu prospektu i jego aktualizacji, w zakresie wynikającym z okoliczności wskazanych w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2022-04-29 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2022-04-29 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki