REKLAMA

AILLERON S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z mBank – zamiana banku udzielającego finansowania

2021-06-25 17:27
publikacja
2021-06-25 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej z mBank – zamiana banku udzielającego finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa kredytowa z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), w przedmiocie udzielenia przez Bank finansowania bieżącego w kwocie 15.000.000 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) w ramach Umowy ramowej dla linii wieloproduktowej.

W ramach udzielonego finansowania, zgodnie z ustalonymi sublimitami, Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego oraz gwarancji bankowych.

Oprocentowanie udzielonego finansowania jest zmienne, ustalone jako suma stawki bazowej WIBOR (WIBOR ON dla kredytu w rachunku bieżącym oraz WIBOR 1M dla kredytu obrotowego) i stałej marży Banku.

Kredyt został udzielony do dnia 22 czerwca 2022 roku z możliwością, aby termin ważności udzielonych gwarancji wykraczał poza termin ważności linii i nie przekraczał dnia 22 czerwca 2023 roku.

Zabezpieczeniem udzielonego finansowania jest cesja wierzytelności Spółki z umów z klientami oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Środki uzyskane w ramach Umowy ramowej zostaną przeznaczone na bieżące finansowanie działalności Spółki.

Pozostałe warunki wykonania umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że niniejsza umowa nie zwiększa zadłużenia Spółki, a jedynie jest zmianą Banku udzielającego finansowania. Do tej pory Spółka korzystała z linii na bieżące finansowanie w BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 18 mln złotych, w tym do 14 mln zł stanowił kredyt w rachunku bieżącym i do 6 mln zł limit na gwarancje bankowe.


Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Tomasz Król Członek Zarządu
2021-06-25 Piotr Skrabski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki