REKLAMA

AILLERON S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021

2020-02-18 17:31
publikacja
2020-02-18 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-18
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu odbytym w dniu 17 lutego 2020 roku,

działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki w związku z art. 130 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), mając na uwadze rekomendację wydaną przez Komitet Audytu Spółki,

podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ailleron SA na lata 2020 – 2021 i wskazała spółkę:

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. E. Wasilewskiego 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125073, NIP 676-22-17-735, REGON 356548127,

jako firmę audytorską w rozumieniu art. 46 ustawy 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.), której zostanie powierzone badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ailleron SA za rok obrotowy 2020 i 2021, w tym:

- przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ailleron SA za 2020 rok,
- przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ailleron za 2020 rok ,
- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Ailleron SA za 2020 rok;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ailleron za 2020 rok,
- przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ailleron SA za 2021 rok,
- przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ailleron za 2021 rok ,
- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Ailleron SA za 2021 rok;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ailleron za 2021 rok.

Spółka i Grupa Ailleron SA nie korzystała do tej pory z usług wyżej wymienionej firmy audytorskiej.
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą w Spółce Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-18 Grzegorz Młynarczyk Wicerezes Zarządu
2020-02-18 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki