AILLERON S.A.: Podpisanie umowy ramowej o współpracy ze spółką z Doliny Krzemowej

2019-11-20 08:19
publikacja
2019-11-20 08:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Podpisanie umowy ramowej o współpracy ze spółką z Doliny Krzemowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka") - w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2019 z dnia 07.08.2019 roku, dotyczącego kolejnego etapu ekspansji Spółki w obszarze Fintech i Enterprise Services - niniejszym informuje o podpisaniu znaczącego kontraktu na rynku amerykańskim.

Do Spółki wpłynęła umowa ramowa o współpracy (Master Services Agreement), wraz z pierwszym zamówieniem realizacyjnym, podpisana przez spółkę zależną od Ailleron SA – Software Mind Inc., tj. spółkę utworzoną w Stanach Zjednoczonych do bezpośrednich działań na rynku amerykańskim w obszarze wyspecjalizowanych usług IT.

Kontrahentem jest Branch Metrics Inc. – spółka z Doliny Krzemowej zaliczana do grona tzw. Unicorns (spółek wzrostowych o kapitalizacji ponad 1 mld USD), w której inwestorami są m.in. NEA (New Enterprise Associates) i Founders Fund Petera Thiela, będące jednymi z największych i najbardziej innowacyjnych funduszy na świecie.

Branch zapewnia rozwiązania, które zmieniają sposób interakcji marek i użytkowników na różnych platformach cyfrowych. Dzięki integracji technologii Branch z głównymi kanałami w tym m.in. aplikacjami, pocztą e-mail, mediami społecznościowymi wiodące marki generują konwersje o wyższej wartości niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie Branch obsługuje precyzyjne łącza mobilne (tzw. deep links), atrybucje oraz pomiary dla ponad 2 miliardów użytkowników miesięcznie na całym świecie i jest zaufanym rozwiązaniem dla ponad 30 000 aplikacji, w tym Airbnb, BuzzFeed, Jet, Pinterest, Target, Yelp i wielu innych.

Przedmiotem podpisanej umowy jest świadczenie przez Software Mind wyspecjalizowanych usług IT. Ze względu na zapisy kontraktu Spółka nie może informować o szczegółach prac i produktach, nad którymi będzie pracowała.

Projekcja przychodów z kontraktu, przy ciągłości zamówień, zakłada przychody w pierwszym roku umowy na poziomie 10% kapitałów własnych Spółki, na podstawie ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r. Kontrakt jest rozwojowy i zakłada stałe zwiększanie zaangażowanego zespołu. Umowa jest doskonałą referencją dla Grupy Ailleron w rejonie Doliny Krzemowej, gdzie takie referencje mają kluczowe znaczenie dla dalszej ekspansji.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W opinii Zarządu Spółki, ze względu na nowy rejon działania (USA - Dolina Krzemowa), duży potencjał rozwojowy projektu i wartość referencyjną, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Rafał Styczeń Prezes Zarządu
2019-11-20 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki