REKLAMA

AGROMEP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ AGROMEP S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.

2021-11-25 14:32
publikacja
2021-11-25 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
AGROMEP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ AGROMEP S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2021 roku posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Imię i nazwisko/Nazwa Akcjonariusza: Janina Miszkiewicz
Liczba akcji przysługujących akcjonariuszowi na WZA: 2.272.500
Liczba głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi na WZA: 4.545.000
Udział na WZA w głosach: 100,00%
Udział na WZA w akcjach: 100,00%
Udział w głosach ogółem: 78,91%
Udział w kapitale zakładowym ogółem: 69,71%

Łączna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AGROMEP S.A. wyniosła 4 545 000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Łukasz Miszkiewicz Prezes Zarządu Łukasz Miszkiewicz
2021-11-25 Anna Postaremczak Członek Zarządu Anna Postaremczak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki