REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ACTION S.A.: Wstępne dane o przychodach w drugim kwartale 2016 roku.

2016-07-18 23:07
publikacja
2016-07-18 23:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-18
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wstępne dane o przychodach w drugim kwartale 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka zbliża się do zakończenia księgowań dokumentów dotyczących drugiego kwartału 2016 r. i w związku z powyższym przekazuje informacje o wstępnych, szacunkowych przychodach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za ten okres, które wynoszą:
750 mln PLN.
Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione dane mają charakter wstępny, ponadto sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2016 r. będzie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta.
Przedstawione dane dotyczące wysokości osiągniętych przychodów są nieco poniżej oczekiwań Zarządu, a głównym tego powodem było zmniejszenie poziomu zakupów w związku z wprowadzoną polityką poprawy parametrów stanów magazynowych. Wstępna analiza spodziewanego wyniku Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w drugim kwartale 2016 r. nie odbiega od założeń Zarządu.
Jednocześnie Zarząd informuje, że wobec faktu wydania wobec Spółki przez Dyrektora Urzędu Skarbowego w Olsztynie decyzji z dnia 7.06.2016 r. w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca 2011 do stycznia 2012 r. może powstać obowiązek utworzenia w ciężar wyniku rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku VAT. Na podstawie ww. decyzji Dyrektor Urzędu Skarbowego w Olsztynie określił zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące ww. okresu oraz uznał, że Spółka zawyżyła podatek naliczony do odliczenia w łącznej wysokości 22.564 tys. PLN. Powyższa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Emitent nie zgadzając się z treścią decyzji wniósł od niej odwołanie. W przypadku, gdyby odwołanie nie przyniosło skutku Spółka skorzysta z sądowych środków zaskarżania ww. decyzji, przy czym w takim wypadku (ostateczności ww. decyzji w administracyjnym toku instancji) zostanie utworzona rezerwa odpowiadająca 50% wartości wynikającej z powyższej decyzji, która w ocenie Zarządu odzwierciedlać będzie ryzyko potencjalnego obowiązku zapłaty przez Spółkę ww. należności publicznoprawnych (należność główna plus odsetki). Wartość tak utworzonej rezerwy wynosić będzie ok 16.500 tys. PLN.
Zdaniem Zarządu, opisane powyżej zdarzenie mogące stanowić podstawę utworzenia rezerwy nie ma istotnego wpływu na dotychczasowe funkcjonowanie Emitenta.
Zarząd Spółki informuje także, iż Emitent w ramach realizacji obowiązków informacyjnych będzie przekazywał wstępne skonsolidowane przychody finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. po upływie kolejnych kwartałów kalendarzowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-18 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2016-07-18 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki