REKLAMA
ZAGŁOSUJ

A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Telewizją Polską S.A.

2021-10-25 10:15
publikacja
2021-10-25 10:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Telewizją Polską S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 października 2021 roku uzyskał informację o zawarciu Umowy z Telewizją Polską S.A, z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 214.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z. . 2019 r. poz. 2019, ze zm.).
Przedmiotem Umowy jest: dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami; subskrypcje oprogramowania standardowego; wykupienie u producenta oprogramowania standardowych pakietów usług wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy. Z tytułu wykonania całości przedmiotu Umowy - Telewizja Polska S.A. zapłaci Spółce wynagrodzenie netto w kwocie 19 084 799,96 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100), do którego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w-chwili powstania obowiązku podatkowego.
Umowa nie zawiera zapisów odbiegających od standardowo stosowanych dla tego typu umów.

Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną z uwagi na jej wartość.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-25 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki