REKLAMA

7LEVELS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 września 2023 roku

2023-08-30 15:46
publikacja
2023-08-30 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
7Levels_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7Levels_projekty_uchwal_na_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7Levels_projekt_zmian_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7levels_formularz_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7Levels_formularz_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7Levels_formularz_do_glosowania_na_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7Levels_informacja_o_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-30
Skrócona nazwa emitenta
7LEVELS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 września 2023 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd 7Levels S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 26 września 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZA”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy al. Juliusza Słowackiego 66 o godzinie 12:00.
Spółka informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się:
1. projekt uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect,
2. projekt uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki,
3. projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki,
4. projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał, projekt zmian Statutu, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na NWZA przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.
Załączniki
Plik Opis
7Levels ogłoszenie o zwolaniu NWZ.pdf7Levels ogłoszenie o zwolaniu NWZ.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZ
7Levels projekty uchwal na NWZ.pdf7Levels projekty uchwal na NWZ.pdf projekty uchwał na NWZ
7Levels projekt zmian statutu.pdf7Levels projekt zmian statutu.pdf projekt zmian statutu
7levels formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf7levels formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna
7Levels formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf7Levels formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf wzór pełnomocnictwa osoba prawna
7Levels formularz do glosowania na NWZ.pdf7Levels formularz do glosowania na NWZ.pdf formularz do głosowania
7Levels informacja o liczbie akcji.pdf7Levels informacja o liczbie akcji.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-30 Paweł Biela Prezes Zarządu Paweł Biela
2023-08-30 Krzysztof Król Wiceprezes Zarządu Krzysztof Król
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki