8,0500 zł
0,63% 0,0500 zł
7LEVELS S.A. (7LV)

Wyniki finansowe - 7LEVELS			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 792 889 593 675
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -304 -263 -449 -671
Zysk (strata) brutto (tys.) -310 -248 -487 -683
Zysk (strata) netto (tys.)* -307 -248 -487 -683
Amortyzacja (tys.) 17 16 17 16
EBITDA (tys.) -287 -247 -432 -655
Aktywa (tys.) 1 896 1 590 988 561
Kapitał własny (tys.)* 1 283 1 034 547 -136
Liczba akcji (tys. szt.) 575,235 575,235 575,235 575,235
Zysk na akcję (zł) -0,533 -0,432 -0,847 -1,187
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,230 1,798 0,950 -0,237
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.