WAŻNE

08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2020-07-02 17:12
publikacja
2020-07-02 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Octava_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_projekty_uchwal_ZWZ_180820.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava__Sprawozdanie_RN_z_oceny_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-02
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 2 lipca oraz działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Siennej 39.
W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał i dokumentów dotyczących ZWZ Spółki.
Jednocześnie, Zarząd informuje, iż dokumenty oraz informacje dotyczące ZWZ Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Octava_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2020.pdfOctava_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2020.pdf Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava_projekty_uchwał_ZWZ_180820.pdfOctava_projekty_uchwał_ZWZ_180820.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava_Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_2019.pdfOctava_Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_2019.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku
Octava_Sprawozdanie Komitetu Audytu_2019.pdfOctava_Sprawozdanie Komitetu Audytu_2019.pdf Sprawozdanie z działalnosci Komitetu Audytu w 2019 roku
Octava_ Sprawozdanie_RN_z_oceny_2019.pdfOctava_ Sprawozdanie_RN_z_oceny_2019.pdf Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdan za 2019 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-02 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki