REKLAMA

01CYBERATON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.

2020-12-17 22:30
publikacja
2020-12-17 22:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
80_KOMUNIKAT_Walne_Zgromadzenie_z_uchwalami_walnego_17.12.2020_Clear.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-17
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2020 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólna 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło planowane uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. W związku z podjętą uchwałą Zarząd spółki dokonał czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożeniem oferty przez Spółkę Pani Joannie Tabace, którą ofertę tę przyjęła.
W ocenie Emitenta wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nowej serii Y emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, było niezbędne w celu realizacji strategicznych planów Spółki a przede wszystkim przejęcia 100% udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda nr 4, lok. 103, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393744, NIP: 6972302022, REGON: 301891581. Podjęte działania mają na celu stworzenie dużej Grupy Kapitałowej, która stanie się dominującym uczestnikiem rynku fotowoltaicznego w Polsce.

Ponadto, w dniu dzisiejszym przyjęto rezygnację Pana Janusza Andrzeja Skopowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej w związku z tym powołano nowego członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Stachowicz.
Załączniki
Plik Opis
80 KOMUNIKAT Walne Zgromadzenie z uchwałąmi walnego 17.12.2020 Clear.docx80 KOMUNIKAT Walne Zgromadzenie z uchwałąmi walnego 17.12.2020 Clear.docx Uchwały NWZ 17.12.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-17 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roaman Tabaka
2020-12-17 Marzennna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z korzyścią do 400 zł

Konto Przekorzystne z korzyścią do 400 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki