Zysk netto JSW w II kw. wyniósł 324,1 mln zł wobec konsensusu 262,4 mln zł zysku

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, spadł w drugim kwartale 2018 roku do 324,1 mln zł z 566,2 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał 262,4 mln zł zysku.

(fot. Dawid Lach / JSW)

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 198 mln zł do 359 mln zł zysku.

Zysk operacyjny grupy w drugim kwartale wyniósł ponad 446 mln zł, co oznacza, że był 34,6 proc. powyżej oczekiwań. Konsensus PAP zakładał zysk EBIT na poziomie 331,5 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 631,3 mln zł wobec oczekiwań analityków na poziomie 524,2 mln zł.

Przychody sięgnęły w II kwartale 2018 roku 2.422,9 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez analityków. Konsensus PAP zakładał przychody na poziomie 2.385 mln zł.

Po pierwszym półroczu 2018 r. JSW miała 1.078 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 1.430,7 mln zł rok wcześniej.

EBITDA grupy JSW spadła do 1.767,1 mln zł z 2.152 mln zł w I półroczu 2017 roku.

Spółka podała, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych, czyli przekazania kopalni Krupiński do SRK, nagrody jednorazowej, odszkodowania z tytułu pokrycia kosztów dotyczących pożaru w KWK Pniówek oraz akcji ratowniczej po wstrząsie w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wynosi 2.019,2 mln zł.

Przychody wzrosły do 4.933,5 mln zł zł z 4.693,5 mln zł w I półroczu 2017 roku.

Według wyliczeń PAP Biznes w segmencie węglowym zysk EBITDA wyniósł w II kwartale 2018 roku 400,3 mln zł wobec 857 mln zł zysku rok wcześniej. W segmencie koksowym spółka zaraportowała zysk EBITDA na poziomie 111,9 mln zł wobec 90,1 mln zł straty przed rokiem. Wynik EBITDA pozostałych segmentów wyniósł 33,6 mln zł wobec 30,6 mln zł rok wcześniej.

Poniżej przedstawiamy wyniki JSW za drugi kwartał 2018 i porównanie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł)

2Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
Przychody 2 422,9 2385,0 1,6% 4,5% -3,5% 4 933,5 5,1%
EBITDA 631,3 524,2 20,4% -30,8% -44,4% 1767,3 -17,9%
EBIT 446 331,5 34,6% -35,9% -53,1% 1397,9 -19,8%
zysk netto j.d. 324,1 262,4 23,5% -42,8% -57,0% 1078,0 -24,6%
marża EBITDA 26,1% 21,5% 4,60 -13,30 -19,19 35,82% -10,02
marża EBIT 18,4% 13,3% 5,11 -11,63 -19,50 28,33% -8,80
marża netto 13,4% 10,3% 3,05 -11,05 -16,65 21,85% -8,61

Mining cash cost w I połowie 2018 roku wzrósł o 25,9 proc. rdr do 2.825,8 mln zł. W II kwartale 2018 roku wyniósł on 1.596,4 mln zł, co oznacza wzrost o 44 proc. rdr i 29,9 proc. kdk.

Spółka podała, że na wzrost gotówkowego kosztu wydobycia wpłynęły głównie wyższe o 41,4 proc. świadczenia na rzecz pracowników, co wynikało między innymi z zawartego porozumienia ze stroną społeczną w zakresie ujednolicenia zasad naliczania wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę i święta, wynagrodzenia za czas choroby i za czas urlopu oraz porozumienia dotyczącego wzrostu stawek płac zasadniczych od 1 czerwca 2018 roku.

Koszty z tytułu zużycia materiałów i energii wzrosły o 50,7 mln zł, czyli o 12 proc. rdr.

W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia za I półrocze 2018 roku wyniósł 357,08 zł/tonę, tj. o 23,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

W I połowie 2018 roku gotówkowy koszt konwersji koksu osiągnął poziom 271 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku był wyższy o 9,1 proc. W II kwartale 2018 roku wyniósł on 143,2 mln zł, czyli wzrósł 9,5 proc. rdr.

W I połowie 2018 roku grupa JSW poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 570,1 mln zł, co oznacza, że były one wyższe niż w tym samym okresie 2017 roku o 53,9 proc. W II kwartale 2018 roku nakłady wyniosły 326,4 mln zł, rosnąc 33,9 proc. rdr.

Poniżej przedstawiamy kluczowe wyniki finansowe JSW za II kwartał 2018 roku w poszczególnych segmentach działalności grupy według wyliczeń PAP Biznes.

(dane w mln zł)


2Q2018 2Q2017 zmiana % YTD2018 YTD2017 zmiana%
Wydobycie i sprzedaż węgla kam.

Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 258,7 1 234,7 1,9% 2678,5 2772,5 -3,4%
Zysk operacyjny segmentu 253,0 676,2 -62,6% 1233 1815,4 -32,1%
Amortyzacja 147,3 180,8 -18,5% 293,4 338,9 -13,4%
EBITDA 400,3 857,0 -53,3% 1526,4 2154,3 -29,1%Wytw. sprzedaż koksu i węglopoch.

Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 099,7 1 018,1 8,0% 2129,6 1792,8 18,8%
Zysk operacyjny segmentu 87,0 -113,4
117,9 -184,9
Amortyzacja 24,9 23,3 6,9% 49,7 46,6 6,7%
EBITDA 111,9 -90,1
167,6 -138,3Pozostała działalność

Sprzedaż od odbiorców zewn. 64,5 64,7 -0,3% 125,4 128,2 -2,2%
Zysk operacyjny segmentu 17,6 16,4 7,3% 47,9 29,7 61,3%
Amortyzacja 16,0 14,2 12,7% 31,6 28,2 12,1%
EBITDA 33,6 30,6 9,8% 79,5 57,9 37,3%

seb/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
21 13 grzegorzkubik

Branża węglowa nie będzie miała radykalnych zysków na giełdzie bo ludzie mają już dość przywilejów górniczych.

! Odpowiedz
26 33 leszczykowy

Czyli od jutra strajki i domaganie się piętnastek i emerytur od 30 roku życia.

! Odpowiedz
26 17 sztos1

Czemu nie . Każdy w POLSCE chce pasożytować jak najdłużej . Pracować 15 lat a potem w wieku 35-40 lat pobierać przez kolejne 35-40 lat 5000 czy 10000 pln co miech .

! Odpowiedz
JSW 3,07% 61,80
2019-02-20 17:02:37
WIG 1,57% 60 409,30
2019-02-20 17:05:00
WIG20 2,04% 2 369,70
2019-02-20 17:05:00
WIG30 1,75% 2 704,85
2019-02-20 17:05:00
MWIG40 0,58% 4 100,73
2019-02-20 17:04:45
DAX 0,82% 11 401,97
2019-02-20 17:35:00
NASDAQ 0,03% 7 489,07
2019-02-20 22:02:00
SP500 0,18% 2 784,70
2019-02-20 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl