REKLAMA

Zwolnienie z ZUS-u i dotacje dla firm. Rząd zajmie się projektem

2021-01-18 15:37
publikacja
2021-01-18 15:37
fot. ASkwarczynski / Shutterstock

Zwolnienie przedsiębiorców z opłacania m.in. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności zakłada projekt rozporządzenia, którym we wtorek ma się zająć rząd.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Celem projektu prozporzązenia jest wsparcie przedsiębiorstw działających w branżach, "które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi" - czytamy w Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM.

Pomoc ma być skierowana do firm prowadzących działalność "oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia". Przewidziano dla nich m.in. wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Warunkiem jest to, by "przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym". Dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy - "będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku".

Inny rodzaj wsparcia to wypłata ponownego świadczenia postojowego – przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego - "świadczenie to będzie udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19".

Przewidziano też dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. "W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy" - wyjaśniono. Dodano, że przychód z tej działalności musi być niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.

Wsparcie ma też dotyczyć zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. lub tylko za styczeń 2021 r. Warunkiem jest, by przedsiębiorca "był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 października 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym".

"Kryzys w niektórych branżach oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego. Analizy te zmuszają do podjęcia działań, które przy pełnym poszanowaniu praw wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, wzmocnią pierwotnie zakładaną pomoc skierowaną do przedstawicieli poszczególnych branż" - oceniono. Twórcy przepisów zwrócili uwagę na konieczność opracowania kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. "Przedkładany projekt rozporządzenia pozwoli na uruchomienie instrumentów wspierających przedsiębiorców" - stwierdzono. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ amac/

Źródło:PAP
Tematy

Komentarze (1)

dodaj komentarz
alberto2020
Troska polityków a suwerena to coś pięknego. Pamiętam jak w 2015 w kampanii Beata Szydło malowała szkołę w Pcimiu pokazując pokorę na tle zepsutego PO. A teraz jak trzeba żeby rząd działał szybko i sprawnie to Beata cicho siedzi i ma nas w broszce. Jej serdeczny kolega Pan Prezydent też zapadł się pod ziemię. Zrobili Troska polityków a suwerena to coś pięknego. Pamiętam jak w 2015 w kampanii Beata Szydło malowała szkołę w Pcimiu pokazując pokorę na tle zepsutego PO. A teraz jak trzeba żeby rząd działał szybko i sprawnie to Beata cicho siedzi i ma nas w broszce. Jej serdeczny kolega Pan Prezydent też zapadł się pod ziemię. Zrobili lockdown pod koniec października i teraz po prawie 3 miesiącach rząd się łaskawie "zajmie projektem". Przy takim tempie działania sukces murowany

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki