REKLAMA

Zmiana zasad pomocy firmom z branży turystycznej. Rząd przygotowuje projekt ustawy

2021-03-22 14:50
publikacja
2021-03-22 14:50
Zmiana zasad pomocy firmom z branży turystycznej. Rząd przygotowuje projekt ustawy
Zmiana zasad pomocy firmom z branży turystycznej. Rząd przygotowuje projekt ustawy
fot. Chernyshkova Natalia / / Shutterstock

Rząd przygotowuje projekt ustawy zmieniającej zasady pomocy m.in. firmom z branży turystycznej - podano w wykazie prac legislacyjnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma zostać przyjęty jeszcze w I kwartale.

Pierwsza z zaproponowanych zmian dotyczy przedłużenia terminu na realizację vouchera turystycznego do dwóch lat.

Druga z zaproponowanych zmian dotyczy wyznaczonego dla organizatorów turystyki terminu zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii. Zgodnie z zaproponowaną zmianą zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat, rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., jak przewidziano w pierwotnej wersji lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r.

Trzecia z zaproponowanych zmian wprowadza możliwość umarzania w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia.

"Na mocy projektowanych przepisów starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, uprawniony będzie do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty, rozłożenia na raty enumeratywnie określonych należności. Projektowane przepisy nie wprowadzają umorzeń jako nowego instrumentu. Zmianie ulega jedynie organ właściwy do rozpatrzenia sprawy i uprawniony do podejmowania decyzji" - napisano.

Ponadto w projekcie przyznano sklepikom szkolnym podobną pomoc jak ta, która przysługuje przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej. Proponuje się przyznać następujące środki pomocowe: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Projekt wprowadza ponadto korzystne dla biznesu zmiany w zakresie współistnienia dwóch instrumentów pomocowych – zwolnienia ze składek oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. (PAP Biznes)

map/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane: Podróże

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki