REKLAMA

ZUK: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku.

2022-08-16 13:50
publikacja
2022-08-16 13:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 16 sierpnia 2022 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki za I półrocze 2022 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Emitenta za pierwsze półrocze 2022 roku:
• przychody netto ze sprzedaży: 33,8 mln zł,
• zysk ze sprzedaży brutto: 7,8 mln zł,
• EBITDA*: 5,9 mln zł,
• zysk netto: 4,1 mln zł.
[*EBITDA - wartość odpowiednio zysku [straty] netto + amortyzacji + kosztów odsetek finansowych + podatku dochodowego]
Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 rok najistotniejszy wpływ miało przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień od kluczowych klientów, jak również zwiększenie rentowności przyjmowanych zamówień. Marża brutto ze sprzedaży w I półroczu 2022 r. wyniosła 23,07 % w porównaniu do 19,16 % w I półroczu 2021 r.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że w związku ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie wynikającą m.in. z wojny w Ukrainie, która oddziałuje zarówno na branżę deweloperską jak i budowlaną, Zarząd Emitenta ma świadomość, że niestabilność gospodarcza w szczególności w zakresie dostaw oraz wzrostu cen surowców, może mieć wpływ na ilość przyjmowanych i realizowanych w kolejnych miesiącach zamówień, a w konsekwencji również na poziom przychodów uzyskiwanych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że czynnikami mogącymi mieć szczególne znaczenie w perspektywie kolejnych miesięcy są rosnące stopy procentowe, wysoka inflacja i niepewna sytuacja na rynkach walutowych.
Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
2022-08-16 Błażej Wiśniewski Członek Zarządu Błażej Wiśniewski
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki