ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 czerwca 2020r.

2020-06-25 14:21
publikacja
2020-06-25 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 czerwca 2020r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 3 - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., ( Emitent) przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 25.06.2020r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 25.06.2020r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1.Pan Krzysztof Kosiorek - Sobolewski
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 25.06.2020r: 2.751.173
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.751.173
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 25.06.2020r.: 56,87%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 22,32 %

2.Pan Marcin Garus
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 25.06.2020r: 1.138.671
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.138.671
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 25.06.2020r.: 23,54%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,24 %

3.Astalis Sp. z o.o.
- Liczba zarejestrowanych akcji na NZWZA w dniu 25.06.2020r: 934.152
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 934.152
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 25.06.2020r.: 19,31%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,58%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-06-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki