REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ZE PAK S.A.: Zawarcie przez PAK-PCE Stacje H2 sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2023-02-21 12:19
publikacja
2023-02-21 12:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-21
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Zawarcie przez PAK-PCE Stacje H2 sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2023 roku PAK-PCE Stacje H2 sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Stacje H2”), zawarła umowę o dofinansowanie w formie dotacji („Umowa”) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”), zgodnie z którą spółka Stacje H2 otrzyma dotację w wysokości 20 milionów złotych („Dofinansowanie”), które przeznaczy na wybudowanie sieci ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem w pięciu miastach w Polsce („Przedsięwzięcie”). Dofinansowanie zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, którego celem jest rozwój infrastruktury zmniejszającej liczbę pojazdów emitujących zanieczyszczenia, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza.

Stacje mają zostać wybudowane do 30 czerwca 2024 roku. Budowa stacji ma umożliwić tankowanie pojazdów wykorzystujących wodór jako paliwo. Wodór staje się tym samym alternatywą dla tradycyjnych, emisyjnych paliw kopalnych wykorzystywanych w transporcie. Planowany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wyniesie 57,4 mln złotych.

Zgodnie z Umową, kwota Dofinansowania nie może przekroczyć 34,85% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego Przedsięwzięcia oraz nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem 31 marca 2022 roku.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia faktyczne koszty jego realizacji okażą się niższe od przewidywanych, kwota Dofinansowania może zostać proporcjonalnie obniżona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-21 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2023-02-21 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2023-02-21 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki